Script (samt psexec) för att avinstallera applikationer remote

Remote uninstall Software.HTA används för att “silent” avinstallera applikationer på en fjärransluten dator utan att användare märker något.

Man kör Remote Uninstall Software.HTA och sedan pekar man ut en dator.
När man sedan klickar på Silent vid en applikation så säger den första gången att man måste lägga PSEXEC i ett antal sökvägar.
Det är bara att kopiera in PsEXec.exe i de sökvägar som programmet hänvisar till. Sedan kan man avinstallerar applikationer på en dator utan att användare märker något.

Förklaring till scriptet och var det går att hämta hem kostnadsfritt finns här
http://community.spiceworks.com/scripts/show/915-remote-uninstall-software-hta?page=7&utm_campaign=resource&utm_medium=email&utm_source=swemail

Advertisements