Disable flash in Internet Explorer 10 / Inaktivera Flash i Internet Explorer 10

With Group policy you can disable Flash in Internet Explorer 10 by enabling the Group Policy “Turn off Adobe Flash in Internet Explorer and prevent applications from using Internet Explorer technology to instantiate Flash objects” located at User Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Internet Explorer\Security Features\Add-on management

There are a few more great policies here such as Add-on List.
If you go to Internet Explorer, Tools and manage add-ons you can right click an add-on, choose properties and with the CSLID specified for the add-on Control which add-ons to run (1) or disable (0)
Then you can enable the policy “Deny all add-ons unless specifically allowed in the Add-on list”
Internet Explorer 10 FAQ

Med Group policy so kan du inaktivera Flash i Internet Explorer 10 genom Group policyn “Turn off Adobe Flash in Internet Explorer and prevent applications from using Internet Explorer technology to instantiate Flash objects” som finns via User Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Internet Explorer\Security Features\Add-on management

Det finns fler användbara policies här som möjligheten att begränsa add-ons.
Man öppnar Internet Explorer, verktyg och sedan väljer du Hantera tillägg.
Där högerklickar du på ett tillägg och noterar CSLID för detta.
Sedan använder du den informationen i Add-on list GPO:n och antingen tillåter (1) eller inaktiverar det (0).
Sedan kan du aktivera policyn “Deny all add-ons unless specifically allowed in the Add-on list”
Internet Explorer 10 FAQ

Advertisements